Trwa ładowanie...
bESAbRqt
Notowania
EUROCASH: strona spółki
31.03.2021, 19:26

EUR Propozycja przeznaczenia zysku za rok 2020

Zarząd Eurocash S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym postanowił przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień 27 kwietnia 2021 roku („ZWZ”) propozycję, aby zysk netto za rok 2020 w kwocie 128 935 033,00 (sto dwadzieścia osiem milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzydzieści trzy) złote podzielić w ten sposób, że:
(1) osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 16 czerwca 2021 roku otrzymają dywidendę w wysokości 0,48 zł (czterdzieści osiem groszy) na jedną akcję Spółki; dywidenda będzie płatna do dnia 07 lipca 2021 roku; oraz (2) pozostała część zysku za rok 2020 przelana zostanie na kapitał zapasowy. Propozycja ta została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 31 marca 2021 roku.

Inne komunikaty

bESAbRrb