Trwa ładowanie...
bDZKBxhN

Notowania

CAI Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31-03-2021 r

Zarząd CARLSON INVESTMENTS S.A z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 marca 2021 roku.
CARLSON VENTURES INTERNATIONAL Ltd 211.732 akcji, dających 211.732 głosów, co stanowiło 75,13% liczby głosów na NWZ oraz 2,02% ogólnej liczby głosów, STARDUST ALLIANCE Ltd 46.242 akcji, dających 46.242 głosów, co stanowiło 16.41% liczby głosów na NWZ oraz 0,84% ogólnej liczby głosów, Artur Jędrzejewski – 19.553 akcji, dających 19.553 głosów, co stanowiło 6,94% liczby głosów na NWZ oraz 0,35% ogólnej liczby głosów.

Inne komunikaty

bDZKBxiv