Trwa ładowanie...
bDZKKczp

Notowania

BLIRT: strona spółki
1.04.2021, 12:28

BLR Szacunkowe wyniki sprzedaży za Ikw 2021

Zarząd Blirt S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje poniżej szacunkowe wyniki sprzedaży za I kw. 2021 r. oraz dane porównywalne za rok 2020:
• Przychody netto ze sprzedaży (bez uwzględnienia zmiany stanu produktów) wyniosły ok. 11,6 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 6,1 mln zł w I kw. 2020 r., co oznacza wzrost o 90% r/r. • Przychody netto ze sprzedaży produktów własnych (wytwarzanych przez Spółkę) wyniosły ok. 9,3 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 1,9 mln zł w I kw. 2020 r. co oznacza wzrost o 397% r/r. • Przychody netto ze sprzedaży towarów, których Spółka jest dystrybutorem w Polsce, w tym w szczególności testów diagnostycznych do wykrywania COVID-19 wyniosły ok. 2 mln zł w I kw. 2021 r. wobec ok 4 mln zł w I kw. 2020 r. (w tym 3,5 mln zł z tytułu realizacji istotnych zamówień - ESPI nr 1/2020 z dnia 27.02.2020 r oraz 2/2020 z dnia 03.03.2020 r.), co oznacza spadek o blisko 50% r/r. Obecnie uzyskiwane wyniki sprzedaży wpisują się obserwowany od dłuższego czasu trend sezonowości sprzedaży oraz nowe tendencje rynkowe w przypadku pandemii, zgodnie z którymi coraz większy nacisk kładzie się na obszar szybkiej diagnostyki opartej o tzw. testy kasetkowe kosztem obszaru diagnostycznego RT-PCR. Niemniej jednak, w obszarze produktów własnych, które są głównym źródłem marży dla Spółki, nastąpił pięciokrotny wzrost sprzedaży w porównaniu do stanu sprzed i wczesnego okresu pandemii tj. pierwszego kwartału 2020 roku. Wartość sprzedaży w I kwartale 2021 roku była niższa niż w rekordowym IV kwartale roku 2020. Wynikało to przede wszystkim ze zmian sytuacji rynkowej oraz zmian struktury popytu, co było szczególnie widoczne w pierwszych tygodniach 2021 roku. Zgodnie z opublikowanym harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2021 r. (Raport bieżący EBI nr 1/2021 z dnia 11.01.2021 r.) Emitent przekaże raport kwartalny za I kw. 2021 r. w dniu 13 maja 2021 r.

Inne komunikaty

bDZKKczX