Trwa ładowanie...
bDRSBjEB

Notowania

DTX Umowa licencyjna na wydanie gry mobilnej o roboczym tytule: „Gród Kajka i Kokosza” przez spółkę zależną Ditix Games sp. z o.o.

Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że spółka zależna Ditix Games sp. z o.o. w dniu dzisiejszym podpisała z Fundacją „Kreska” im. Janusza Christy umowę licencji na wykorzystanie wizerunków postaci, nazw własnych oraz rozwiązań fabularnych z serii komiksów „Kajko i Kokosz’ autorstwa Janusza Christy w celu stworzenia i dystrybucji gry komputerowej w postaci aplikacji na urządzenia mobilne systemów Android oraz iOS o roboczym tytule „Gród Kajka i Kokosza”.
Licencja obejmuje bogaty i wymyślony świat będący dziedzictwem rysownika Janusza Christy, stanowiący bazę do stworzenia gry mobilnej o charakterze strategicznym w formule free to play. Umowa precyzuje wzajemne zobowiązania stron w związku z udzieloną licencją, podstawowe warunki i zasady prowadzenia dystrybucji gry. Czas trwania licencji obejmuje okres 5 lat. Przychody ze sprzedaży ww. gry przez spółkę zależną Ditix Games sp. z o.o. będą pomniejszane o wartość prowizji z tytułu licencji rozliczanej od chwili wprowadzenia ww. gry do dystrybucji. Rozliczenie będzie odbywało się w okresach kwartalnych na podstawie raportów sprzedaży sporządzanych przez spółkę zależną Ditix Games sp. z o.o. Zawarcie niniejszej Umowy będzie mieć wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Ditix S.A. za 2022 rok i kolejne okresy. Spółka zależna Ditix Games sp. z o.o. to podmiot w 100% zależny od spółki DITIX S.A., którego działalność związana jest z produkcją oraz wydawaniem gier.

Inne komunikaty

bDRSBjFj