Trwa ładowanie...
bEidSBnp

Notowania

PHN: strona spółki
12.04.2021, 19:03

PHN Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r., Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, iż podjął decyzję o zmianie terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok, z 20 kwietnia 2021 r. na 30 kwietnia 2021 r.
Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty

bEidSBnX