Trwa ładowanie...
Notowania
DANKS: strona spółki
14.04.2021, 23:13

DNS Zawarcie umowy ws. przeprowadzenia due diligence wierzytelności

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 14 kwietnia 2021 roku spółka zależna Emitenta, tj. Cermix sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000819069) („Cermix”), zawarła z BJK Capital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000831868) („BJK Capital”) umowę ws. przeprowadzenia due diligence wierzytelności pieniężnej, zabezpieczonej hipoteką, przysługującej Cermix.
Przedmiotem umowy jest uregulowanie zasad przeprowadzenia przez BJK Capital due diligence przedmiotowej wierzytelności. W umowie strony wskazały oferowaną cenę wierzytelności na kwotę 5.000.000 (pięć milionów złotych) powiększoną o należny podatek od towarów i usług. Umowa obowiązuje do dnia 12 lipca 2021 roku. Zarząd Emitenta przypomina, że (1) Cermix jest spółką celową, przeznaczoną wyłącznie do nabycia i windykacji przedmiotowej wierzytelności, (2) Cermix nabyła przedmiotową wierzytelność w zamian za cenę w wysokości 2.800.000 zł (dwa miliony osiemset tysięcy złotych) powiększoną o należny podatek od towarów i usług. przy czym (3) cena ta została uiszczona ze środków pochodzących z pożyczki udzielonej w tym celu przez Emitenta, a (4) o fakcie nabycia przedmiotowej wierzytelności Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 4/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 roku.

Inne komunikaty