Trwa ładowanie...
bEijxGRh

Notowania

CLC Rozwiązanie umowy inwestycyjnej z Blumerang Investors i umowy akcjonariuszy

Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 49/2020 z dn. 9 października 2020 r. (w którym Columbus poinformował o zawarciu umowy inwestycyjnej; zwanej w dalszej części komunikatu: Umowa Inwestycyjna) oraz raportów ESPI nr 68/2020 z dn. 7 grudnia 2020 r. oraz ESPI nr 71/2020 z dn. 14 grudnia 2020 r. (w których Columbus poinformował o podpisaniu aneksów do Umowy Inwestycyjnej) informuje, iż w dniu 16 kwietnia 2021 r. zawarł z zawarł z p. Januarym Ciszewskim, p. Pawłem Bednarkiem, p. Rafałem Kołłątajem oraz Blumerang Investors S.A. z siedzibą w Poznaniu porozumienie, w którym Strony postanowiły, że z dniem zawarcia tego porozumienia Umowa Inwestycyjna ulega rozwiązaniu. Każda ze Stron oświadczyła, że co do zasady nie przysługują jej żadne roszczenia względem pozostałych Stron wynikające z Umowy Inwestycyjnej i zobowiązuje się nie dochodzić takich roszczeń.
Ponadto, w nawiązaniu do raportu ESPI 50/2020 z dn. 9 października 2020 r. (w którym Columbus poinformował o zawarciu umowy akcjonariuszy; zwanej w dalszej części komunikatu: Umowa Akcjonariuszy) oraz raportów nr 68/2020 z dn. 7 grudnia 2020 r. oraz ESPI nr 71/2020 z dn. 14 grudnia 2020 r. (w których Columbus poinformował o podpisaniu aneksu do Umowy Akcjonariuszy) w dniu 16 kwietnia 2021 r. Columbus zawarł z p. Pawłem Bednarkiem, p. Rafałem Kołłątajem Porozumienie, w którym Strony postanowiły, że z dniem zawarcia tego porozumienia, Umowa Akcjonariuszy ulega rozwiązaniu. Każda ze Stron oświadczyła, że co do zasady nie przysługują jej żadne roszczenia względem pozostałych Stron wynikające z Umowy Akcjonariuszy i zobowiązuje się nie dochodzić takich roszczeń. Zarząd wskazuje, iż powodem rozwiązania powyższych umów jest zmiana założeń biznesowych w zakresie rozwoju Grupy Kapitałowej Columbus.

Inne komunikaty

bEijxGRP