Trwa ładowanie...
bEhJAuOd

Notowania

BLIRT: strona spółki
21.04.2021, 13:53

BLR Zmiana zamówienia o istotnej wartości

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 27/2020 z dnia 03.11.2020 r. Zarząd Blirt S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że zamówienie, które zostało zrealizowane zgodnie z założonym harmonogramem w roku 2020, w porozumieniu z Klientem zostało aktualnie skorygowane o kwotę ok. 3 mln zł, a produkty będące przedmiotem zamówienia, po przeprowadzeniu odpowiednich procedur kontroli jakości, zostały zwrócone do Spółki. W związku z powyższym realizacja zamówienia, o którym mowa powyżej zakończona została na poziomie ok 52%. Korekta zostanie uwzględniona w sprawozdaniu finansowym za rok 2020. Emitent informuje jednocześnie, że wskazana korekta nie powinna w sposób istotny wpłynąć na wynik finansowy za rok 2020, którego szacunkowa wartość została przekazana w raporcie okresowym za IV kwartał 2020 r., z uwagi m.in. na inne korekty wprowadzane w związku z toczącym się badaniem sprawozdania przez biegłego rewidenta. Ponadto Emitent zwraca uwagę, że współpraca z Klientem, którego dotyczy ww. zamówienie jest kontynuowana, natomiast na chwilę obecną nie jest możliwe oszacowanie wartości nowych zamówień, które będą realizowane w roku bieżącym.

Inne komunikaty

bEhJAuOL