Trwa ładowanie...
bEikyWLF

Notowania

CFG: strona spółki
26.04.2021, 20:34

CFG Zawarcie umowy na stworzenie gry City of Atlantis

Zarząd CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 26 kwietnia 2021 r. wraz ze spółkami Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie (Games Operators) oraz Gambit Games Studio sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Gambit Games) - spółką zależną od Emitenta – zawarł umowę, której przedmiotem jest wykonanie gry o roboczym tytule gry City of Atlantis (Gra) na platformę PC (Umowa).
Na podstawie zawartej Umowy Gambit Games stworzy Grę, w zamian za wynagrodzenie wypłacane w ratach w łącznej wysokości przekraczającej 1,5 mln zł, a Games Operators sfinansuje w całości produkcję Gry oraz wyda ją na platformie Steam. Warunki Umowy nie odbiegają od standardowych, stosowanych w branży gamedev. Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Spółki oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych na GPW.

Inne komunikaty

bEikyWMn