Trwa ładowanie...
bESZyPuJ
Notowania
EUROCASH: strona spółki
27.04.2021, 15:35

EUR Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EUROCASH S.A.

Zarząd EUROCASH S.A. z siedzibą w Komornikach („Spółka”) przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EUROCASH S.A., które odbyło się w siedzibie Spółki w dniu 27 kwietnia 2021 roku.
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCASH S.A. ze wskazaniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym Spółki, jak również łączna liczba ważnych głosów, w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”, zawarta została w pliku stanowiącym załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty

bESZyPvr