Trwa ładowanie...
bEikvSXV

Notowania

GEOTRANS: strona spółki
28.04.2021, 17:34

GTS Szacunkowe wybrane dane finansowe za I kwartał 2021 r.

Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 28 kwietnia 2021 r. powziął informację o szacunkowych danych finansowych Spółki za okres I kwartału 2021 roku. Wybrane dane finansowe Spółki osiągnięte w ww. okresie przedstawiają się następująco:
- Przychody netto ze sprzedaży w I kwartale 2021 roku wyniosły 7.652.860,86 zł (spadek o 24,60 % r/r); - Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) w I kwartale 2021 roku wyniósł 1.025.653,68 zł (spadek o 76,36% r/r); - Zysk netto w I kwartale 2021 roku wyniósł 939.265,29 zł (spadek o 73,01% r/r). Jednocześnie Zarząd Emitenta zaznacza, iż zaprezentowane informacje mają charakter szacunkowy, a powyższe wartości mogą zostać doprecyzowane w raporcie okresowym Spółki za I kwartał 2021 r. W przypadku, gdyby w trakcie opracowywania powyższych dokumentów zidentyfikowane zostały istotne rozbieżności od wartości zaprezentowanych powyżej, Emitent przekaże stosowny raport bieżący w powyższym zakresie. Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wybranych, szacunkowych danych finansowych w związku z możliwym, istotnym wpływem tej informacji na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Inne komunikaty

bEikvSYD