Trwa ładowanie...
bEikDmut

Notowania

SIN Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta.

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, Zarząd Solar Innovation S.A. informuje, iż w dniu 30.04.2021 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od akcjonariusza OMEGIA S.A. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta.
Treść zawiadomienia, o którym mowa powyżej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty

bEikDmvb