Trwa ładowanie...
bEgJDqSt

Notowania

CFG: strona spółki
7.05.2021, 14:34

CFG Rozpoczęcie działań mających na celu upublicznienie spółki zależnej Ancient Games S.A.

Zarząd CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 7 maja 2021 r. powziął informację, że w związku z rozpoczęciem działań mających na celu upublicznienie spółki zależnej Ancient Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Ancient Games), Zarząd Ancient Games obustronnie sygnował umowę o sporządzenie Dokumentu Informacyjnego i świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy z Blue Oak Advisory sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
Zawarcie niniejszej umowy jest podyktowane zamiarem ubiegania się o wprowadzenie wszystkich akcji Ancient Games do obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect. Głównym przedmiotem działalności Ancient Games S.A. jest tworzenie gier symulacyjnych. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta w przyszłości oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

Inne komunikaty

bEgJDqTb