Trwa ładowanie...
bEreqoHV

Notowania

11BIT: strona spółki
11.05.2021, 13:42

11B Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w 2020 roku

Zarząd 11 bit studios S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu 10 maja 2021 roku podjęła uchwałę, w której pozytywnie zaopiniowała rekomendację Zarządu w sprawie przeznaczenia całości zysku netto wypracowanego przez Spółkę w 2020 roku, w wysokości 37 363 131 zł na kapitał zapasowy.
Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku za 2020 roku podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Inne komunikaty

bEreqoID