Trwa ładowanie...
bEKpwmol
Notowania
COLUMBUS: strona spółki
21.05.2021, 16:26

CLC Podpisanie umowy współpracy z Saule S.A oraz MVGM Property Management Poland sp. z o.o.

Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus) informuje, iż w dniu 21 maja 2021 r. zawarł z Saule S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Saule) oraz MVGM Property Management Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: MVGM) trójstronną umowę współpracy (dalej: Umowa). Zawarcie niniejszej Umowy jest konsekwencją zawartego w dniu 15 lutego 2021 r. listu intencyjnego (o czym Columbus komunikował w trybie raportu ESPI nr 42/2021 z dn. 15 lutego 2021 r.), dotyczącego możliwości m.in. gwarancji inwestycji przez Columbus w zakresie transformacji energetycznej (PV/EV) i finansowania projektów PPA/PLA wskazanych przez MVGM (nazwanego w tym komunikacie jako Licencjobiorca 1) w okresie 5 lat, na warunkach Columbus (MVGM należy do Grupy MVGM - europejskiego lidera na rynku zarządzania nieruchomościami komercyjnymi, w którego portfelu zarządzania nieruchomościami są klienci o łącznej powierzchni ponad 20 mln m2).
Na podstawie Umowy, Strony wstępnie ustaliły kierunkowe warunki współpracy w zakresie procesu transformacji energetycznej klientów MVGM. Intencją współpracy Stron jest przeprowadzenie procesu transformacji energetycznej klientów MVGM (około 1.000 podmiotów), którego budżet inwestycyjny Strony ustaliły na kwotę 250.000.000 EUR. Zarząd wskazuje, iż Umowa nie stanowi źródła jakiegokolwiek zobowiązania, w tym w szczególności zobowiązania finansowanego, którejkolwiek ze Stron. Niniejsza Umowa obowiązuje przez okres nie dłuższy niż jeden miesiąc licząc od daty jej zawarcia. Zarząd wskazuje, iż podpisanie Umowy związane jest z uruchomieniem przez Saule w dniu 21 maja 2021 r. pierwszej w historii linii produkcyjnej drukowanych, ultracienkich i elastycznych ogniw słonecznych na bazie perowskitu, co umożliwi wykorzystywanie perowskitów do realizacji instalacji fotowoltaicznych, a tym samym przejście Saule z fazy badań naukowych do fazy komercjalizacji tego produktu. Columbus posiada 20% udziału w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu Saule. O zakończeniu dalszych negocjacji oraz ustaleniu szczegółowych warunków współpracy pomiędzy Stronami, Zarząd poinformuje w drodze odrębnych raportów bieżących.

Inne komunikaty

bEKpwmoT