Trwa ładowanie...
bEqVkBhN

Notowania

AFHOL: strona spółki
24.05.2021, 19:15

AFH Zakończenie trzeciego oferowania akcji w ramach oferty prywatnej Aforti PLC

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 25/2021 z dnia 4 maja 2021 roku dotyczącego zakończenia drugiego oferowania akcji
w ramach oferty prywatnej Aforti PLC informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał od swojej spółki zależnej Aforti PLC z siedzibą w Londynie informację o zakończeniu przez nią w dniu 21.05.2021 roku trzeciej rundy oferowania akcji nowej emisji w ramach oferty prywatnej. W trzeciej rundzie wzięło udział 53 inwestorów indywidualnych, którzy objęli łącznie 1 058 472 akcji Aforti PLC za kwotę 899 708 GBP potwierdzając wycenę spółki po wpłaconym kapitale na poziomie ok 32,49 milionów GBP. Spółka zależna od 24 maja 2021 roku rozpocznie czwartą rundę oferowania swoich akcji w ramach oferty prywatnej. Również, w dniu 21 maja 2021 roku Emitent zawarł umowy sprzedaży akcji AFORTI PLC z 113 inwestorami indywidualnymi, których łączna wartość można uznać za znaczącą. Aforti Holding S.A. dokonała łącznej sprzedaży 5 028 170 akcji Aforti PLC za cenę 0,85 GBP za 1 akcję. Po transakcji Aforti Holding S.A. posiada bezpośrednio 31 335 430 akcji Aforti PLC (stanowiących 81,96% kapitału zakładowego), natomiast w posiadaniu 193 inwestorów indywidualnych pozostaje 6 896 432 akcji Aforti PLC (stanowiących 18,04% kapitału zakładowego) o łącznej wartości 5 861 967 GBP. Podjęte czynności pozwalają na kontynuowanie działań prowadzonych przez brokera z Wielkiej Brytanii zmierzających do pośredniego upublicznienia spółki zależnej Emitenta, Aforti Exchange S.A. z siedzibą w Warszawie na Rynku Głównym Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz pozyskania do 5 milionów euro w ramach prywatnej oferty niepublicznej a także kolejnych 4,5 miliona funtów brytyjskich w ramach pierwszej oferty publicznej na LSE. Oferowanie akcji nowej emisji w ofercie prywatnej spółki zależnej Aforti PLC oraz sprzedaż akcji Aforti PLC przez Emitenta związane jest z kolejnym etapem działań zmierzającym do dalszej realizacji strategii Grupy Kapitałowej Emitenta.

Załączniki

Inne komunikaty

bEqVkBiv