Trwa ładowanie...
bEqQCTNN

Notowania

PEP: strona spółki
25.05.2021, 12:30

PEP UZYSKANIE PRZEZ SPÓŁKI PROJEKTOWE REALIZUJĄCE PROJEKTY BUDOWY MORSKICH FARM WIATROWYCH DODATKOWYCH PŁATNOŚCI OD SPÓLKI WIND POWER AS

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 15/2021 z dnia 5 marca 2021 roku, nr 17/2021 z dnia 16 kwietnia 2021 roku oraz nr 18/2021 z dnia 4 maja 2021 roku, informuje, że 25 maja 2021 roku Emitent, będący wspólnikiem spółek projektowych MFW Bałtyk II sp. z o.o. i MFW Bałtyk III sp. z o.o. (dalej łącznie „Spółki Projektowe”), w których posiada po 50% udziałów, otrzymał od wspólnika Spółek Projektowych – Wind Power AS, Dodatkowe Płatności wynikające z umowy dotyczącej m.in. sprzedaży udziałów w Spółkach Projektowych zawartej w dniu 5 marca 2018 roku ze Statoil Holding Netherlands B.V., w wysokości:
25 028 640 EUR w przypadku spółki MFW Bałtyk III sp. z o.o.; 25 200 000 EUR w przypadku spółki MFW Bałtyk II sp. z o.o. podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.)

Inne komunikaty

bEqQCTOv