Trwa ładowanie...
bETivrFN
Notowania
MFO: strona spółki
27.05.2021, 11:46

MFO Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MFO S.A. w dniu 27 maja 2021 roku

Zarząd Spółki MFO S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych 27 maja 2021 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) wraz z wynikami głosowań.
Jednocześnie Spółka informuje, iż nie doszło do odstąpienia przez ZWZ od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej z uchwał. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

Załączniki

Inne komunikaty

bETivrGv