Trwa ładowanie...
bEqVrwGd

Notowania

BPX: strona spółki
31.05.2021, 15:47

BPX Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji własnych

Zarząd BPX S.A. informuje, iż otrzymał zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji własnych przez BPX S.A. W ramach realizacji skupu akcji własnych, BPX S.A. nabyła dotychczas, poza obrotem w ASO NewConnect, łącznie 1.460.920 akcji, które stanową 7,02% udziału w kapitale zakładowym i głosach. Spółka nie może wykonywać prawa głosu z tych akcji. Walne Zgromadzenie BPX S.A. przeznaczyło w 2019 r. na skup akcji własnych kwotę 4.000.000 zł. Maksymalna cena skupu została określona przez WZA na 2 zł za akcję, a liczba na 20% kapitału zakładowego Spółki (4.160.842 akcje).

Załączniki

Inne komunikaty

bEqVrwGL