Trwa ładowanie...
bErKKuVx

Notowania

SANOK: strona spółki
2.06.2021, 8:32

SNK Kandydat na Członka Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A.

Zarząd Sanok Rubber Company S.A. (Spółka) zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki informuje, iż otrzymał zgłoszenia kandydatury Pana Marka Łęckiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej od Pana Piotra Szamburskiego, występującego jako akcjonariusz Spółki. Kandydatura została zgłoszona w związku z punktem 10 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2021 r.
W załączeniu uzasadnienie kandydatury, życiorys zawodowy oraz oświadczenia Kandydata, które dostępne są również na stronie internetowej spółki pod adresem www.sanokrubber.pl.

Załączniki

Inne komunikaty

bErKKuWf