Trwa ładowanie...
bEqvCPUB

Notowania

PEKABEX: strona spółki
9.06.2021, 20:45

PBX Rejestracja w depozycie i wprowadzenie do obrotu w ASO obligacji serii B

W nawiązaniu do raportów bieżących 37/2021 i 38/2021, Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) informuje, że w dniu 9 czerwca 2021 r. zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia do 40.000 obligacji na okaziciela serii B o łącznej wartości nominalnej do 40.000.000 PLN („Obligacje”), emitowanych przez Emitenta, do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst prowadzonym przez GPW („ASO”), z dniem rejestracji Obligacji w systemie depozytowym prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”).
Ponadto zarząd Emitenta informuje, że w dniu 9 czerwca 2021 r. KDPW wydał oświadczenie o zawarciu z Emitentem umowy o rejestrację Obligacji w depozycie. Obligacje zostaną zarejestrowane w systemie depozytowym prowadzonym przez KDPW na podstawie zleceń rozrachunku, o których mowa w §5 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, w dniu 11 czerwca 2021 r.

Inne komunikaty

bEqvCPVj