Trwa ładowanie...
bEJJtaKZ
Notowania

ZUK Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2021 w sprawie Zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Kotłowych "STĄPORKÓW" S.A., Zarząd Zakładów Urządzeń Kotłowych "STĄPORKÓW" S.A. ["Spółka", "Emitent"] z siedzibą w Stąporkowie przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok, które ma być przedmiotem zatwierdzenia w ramach pkt 9.4 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz ostateczną ocenę firmy audytorskiej do sprawozdania z wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających Emitenta, które zostało przekazane do publicznej wiadomości ww. raportem bieżącym.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

Załączniki

Inne komunikaty

bEJJtaLH