Trwa ładowanie...
bEEjugqJ
Notowania
SANOK: strona spółki
15.06.2021, 15:37

SNK Kandydat na Członka Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A.

Zarząd Sanok Rubber Company S.A. (Spółka) zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki informuje, iż otrzymał zgłoszenie kandydatury Pani Marty Rudnickiej na Członka Rady Nadzorczej od Pana Marka Łęckiego, występującego jako akcjonariusz Spółki. Kandydatura została zgłoszona w związku z punktem 10 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2021 r.
W załączeniu uzasadnienie kandydatury, życiorys zawodowy oraz oświadczenia Kandydatki, które dostępne są również na stronie internetowej spółki pod adresem www.sanokrubber.pl.

Załączniki

Inne komunikaty

bEEjugrr