Trwa ładowanie...
bEEvugmZ
Notowania

MSW Umowa w sprawie budowy budynków biurowego oraz hotelowego B10 we Wrocławiu

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, iż 18 czerwca 2021 r. Spółka zawarła z Vastint Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę na realizację zadania pn.: „Budowa budynku biurowego oraz hotelowego B10 we Wrocławiu”
Główne postanowienia umowy: • Wartość umowy: 23,80 mln EUR netto (równowartość 108,30 mln PLN według kursu średniego NBP z dnia 18 czerwca 2021 r. w wysokości 1 EUR = 4,5503 PLN). • Termin realizacji: 15.12.2022. • Termin płatności: 21 dni. • Maksymalny okres gwarancji wynosi 10 lat. • Zabezpieczenie należytego wykonania: 2,2 mln EUR w formie gwarancji bankowej.

Inne komunikaty

bEEvugnH