Trwa ładowanie...
bEqPmYZN

Notowania

MCE Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje poniżej wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 czerwca 2021r. posiadały co najmniej 5% w głosach:
1. Marcin Michnicki, posiadający 35 922 474 głosy, co stanowiło 28,58% ogólnej liczby głosów na WZ i 22,29% głosów ogółem w Spółce. 2. Probatus sp. z o.o., posiadająca 31367 361 głosów, co stanowiło 24,95% ogólnej liczby głosów na WZ i 19,47% głosów ogółem w Spółce. 3. Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., posiadające 7 094 010 głosów, co stanowiło 5,64% ogólnej liczby głosów na WZ i 4,40% głosów ogółem w Spółce. 4. Deluco s.a.r.l.,posiadająca 17 464 628 głosów, co stanowiło 13,89% ogólnej liczby głosów na WZ i 10,84 % głosów ogółem w Spółce. 5. Mirallia Holdco S.A. posiadająca 28 852 114 głosów, co stanowiło 22,95% ogólnej liczby głosów na WZ i 17,91% głosów ogółem w Spółce.

Inne komunikaty

bEqPmZav