Trwa ładowanie...
bEIJNVvp
Notowania
BORUTA: strona spółki
23.06.2021, 21:25

HUB Zawarcie umowy o zachowaniu poufnościZawarcie umowy o zachowaniu poufności

Zarząd Hub.Tech S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Emitent") informuje, że spółka zależna z Grupy Hub.Tech - InventionBio S.A. w dniu 23 czerwca 2021 r. otrzymała podpisany egzemplarz umowy o zachowaniu poufności (dalej: "NDA") z DKSH International Ltd. Z siedzibą w Zurychu, Szwajcarii (dalej: "Kontrahent").
NDA została zawarta w związku z negocjacjami jakie prowadzone są pomiędzy stronami dotyczącymi możliwości nawiązania współpracy pomiędzy podmiotami. Zgodnie z przedmiotową umową Strony będą wymieniać się informacjami mającymi charakter informacji poufnych, stanowiącymi tajemnicę przedsiębiorstwa, w celu możliwości nawiązania współpracy w przyszłości. Zawarcie umowy o zachowaniu poufności nie rodzi po żadnej ze Stron zobowiązań finansowych, natomiast jest to pierwszy etap w negocjacjach związanych z nawiązaniem współpracy biznesowej pomiędzy stronami. W przypadku zawarcia takiej umowy Emitent poinformuje o tym odrębnym raportem. Emitent uznał niniejszą umową za istotną ze względu na możliwość nawiązania współpracy pomiędzy stronami, w wyniku której Kontrahent może zostać dystrybutorem surowców kosmetycznych na bazie inteligentnych nośników InventionBio, umożliwiając ich sprzedaż na rynkach zagranicznych do dużych producentów kosmetyków. Kontrahent jest wiodącym światowym dystrybutorem m.in. innowacyjnych składników i preparatów dla przemysłu kosmetycznego i higieny osobistej. Kontrahent oferuje dowolną kombinację usług zaopatrzenia, marketingu, sprzedaży, dystrybucji i obsługi posprzedażowej. Jego podstawową działalnością jest wspieranie innych firm w rozwijaniu ich działalności na nowych lub istniejących rynkach.

Inne komunikaty

bEIJNVvX