Trwa ładowanie...
bEDGVmuZ
Notowania
PEP: strona spółki
25.06.2021, 16:05

PEP WYNIK AUKCJI NA SPRZEDAŻ ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”), niniejszym informuje, że zgodnie z Informacjami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 czerwca 2021 r., Nr 37/2021 oraz Nr 38/2021 w sprawie ogłoszenia wyników Aukcji Zwykłych, Spółki zależne Emitenta:
1. Polenergia Farma Wiatrowa Olbrachcice sp. z o.o. rozwijająca projekty farm fotowoltaicznych Świebodzin o łącznej mocy 10,5 MW – nie wygrała Aukcji Zwykłej Nr AZ/8/2021; 2. Polenergia Obrót 2 sp. z o.o., rozwijająca projekt farmy fotowoltaicznej Strzelino o łącznej mocy 45,15 MW – nie wygrała Aukcji Zwykłej Nr AZ/7/2021; 3. Polenergia Farma Wiatrowa Grabowo sp. z o.o., rozwijająca projekt farmy wiatrowej o mocy 37,4 MW – nie wygrała Aukcji Zwykłej Nr AZ/7/2021. podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1)

Inne komunikaty

bEDGVmvH