Trwa ładowanie...
bEDJVWrp
Notowania
BITEVIL: strona spółki
29.06.2021, 12:54

CDT Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Zarząd Codeaddict S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka", „Emitent”) przekazuje wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2021 roku, posiadały co najmniej 5% w głosach:
- Kamil Stanek, posiadający 550.502 głosów, co stanowiło 19,65% ogólnej liczby głosów na WZ i 10,24% głosów ogółem w Spółce. - Sebastian Goliński, posiadający 667.737 głosów, co stanowiło 23,83% ogólnej liczby głosów na WZ i 12,43% głosów ogółem w Spółce. - Rafał Stanek, posiadający 350.010 głosów, co stanowiło 12,49% ogólnej liczby głosów na WZ i 6,51% głosów ogółem w Spółce. - Formonar Investments Limited z siedzibą na Cyprze, posiadający 800.000 głosów, co stanowiło 28,56% ogólnej liczby głosów na WZ i 14,89% głosów ogółem w Spółce. - INC Private Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna, posiadająca 433.334 głosów, co stanowiło 15,47% ogólnej liczby głosów na WZ i 8,06% głosów ogółem w Spółce*. * minimalne różnice wartości % spowodowane mogą być zaokrągleniami wartości %.

Inne komunikaty

bEDJVWrX