Trwa ładowanie...
bEBZkpNh
Notowania
FERRUM: strona spółki
29.06.2021, 15:13

FER Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FERRUM S.A. w dniu 29 czerwca 2021 r.

Zarząd FERRUM S.A. (Spółka) informuje, że akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2021 r. (ZWZ) byli:
- Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych posiadający 28.795.429 akcji, z których przysługiwało 28.795.429 głosów, stanowiących 49,72% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, co odpowiadało 60,47% w trakcie obrad ZWZ; - MM Asset Management Sp. z o.o. posiadający 12.218.294 akcji, z których przysługiwało 12.218.294 głosów, stanowiących 21,10% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, co odpowiadało 25,66% w trakcie obrad ZWZ; - Noble Fund Mezzanine FIZ AN posiadający 6.599.186 akcji, z których przysługiwało 6.599.186 głosów, stanowiących 11,40% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, co odpowiadało 13,86% w trakcie obrad ZWZ.

Inne komunikaty

bEBZkpNP