Trwa ładowanie...
bEIPIRNN
Notowania

JWW Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy JWW Invest S. A. z dnia 29.06.2021r.

Zarząd JWW Invest S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu JWW Invest S.A. , które odbyło się w dniu 29.06.2021r.:
- Wojciech Wcisło posiada 5 600 000 akcji odpowiadających 11 200 000 głosów, co stanowiło 62,22% udziału w liczbie głosów na przedmiotowym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz 50,91% kapitału zakładowego - Jerzy Wcisło posiada 4 611 938 akcji odpowiadających 6 011 938 głosów, co stanowiło 33,39 % udziału w liczbie głosów na przedmiotowym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz 41,93 % kapitału zakładowego.

Inne komunikaty

bEIPIROv