Trwa ładowanie...
bELvKcSZ
Notowania
INVISTA: strona spółki
29.06.2021, 22:08

INV Aktualizacja informacji dotyczącej decyzji w sprawie nieruchomości w Warszawie przy ulicy Emilii Pater 15.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2019 z 12 sierpnia 2019 roku i wcześniejszych w sprawie aktualizacji informacji nt. decyzji Komisji Weryfikacyjnej [Komisja] w sprawie nieruchomości położonej przy ul. Emilii Plater 15 [Decyzja] Zarząd Invista SA [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 29 czerwca 2021 roku uzyskał informację o oddaleniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie skargi na Decyzję zgodnie z którą Spółka wniosła o:
1. stwierdzenie nieważności decyzji, 2. zasądzenie od Komisji na rzecz Spółki kosztów postępowania, a ewentualnie w przypadku nieuwzględnienia wniosku o stwierdzenie nieważności zaskarżonej Decyzji Spółka wniosła o uchylenie w całości Decyzji i zasądzenie od Komisji na rzecz Spółki kosztów postępowania. W związku z powyższym Emitent po uzyskaniu uzasadnienia w zakresie oddalenia skargi złoży apelację do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Inne komunikaty

bELvKcTH