Trwa ładowanie...
bECBrddx
Notowania
COPERNIC: strona spółki
30.06.2021, 13:18

CRS Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2021 r.

Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się 30 czerwca 2021 r.:
1. Marek Witkowski - posiadający na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 261.510 sztuk akcji Spółki, co stanowiło 54,60 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2021 r. oraz stanowiło 24,05 % ogólnej liczby głosów w Spółce; 2. Marcin Billewicz - posiadający na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 217.441 sztuk akcji Spółki, co stanowiło 45,40 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2021 r. oraz stanowiło 20,00 % ogólnej liczby głosów w Spółce; Zgodnie z listą obecności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 30 czerwca 2021 r. reprezentowani byli akcjonariusze posiadający 478.951 sztuk akcji Spółki, stanowiących 478.951 głosów w Spółce, co stanowiło 44,05 % ogólnej liczby głosów. Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wynosi 1.087.206 głosów.

Inne komunikaty

bECBrdef