Trwa ładowanie...
bEEvxPYl
Notowania
SANOK: strona spółki
30.06.2021, 14:54

SNK Podpisanie aneksu do znaczącej umowy kredytowej.

Zarząd Spółki Sanok RC S.A. informuje, iż w dniu 30 czerwca 2021 roku Spółka podpisała Aneks do Umowy o wielocelową i welowalutową linię kredytową zawartej w dniu 18 października 2003 roku (raport bieżący nr 22/2003) z późniejszymi zmianami z Santander Bank Polska SA w Warszawie, na mocy którego ustalono termin spłaty kredytu na 30 czerwca 2024 roku, a termin obowiązywania gwarancji i akredytyw wystawionych za Spółkę na 30 czerwca 2025 roku.
Pozostałe warunki umowy bez zmian.

Inne komunikaty

bEEvxPYT