Trwa ładowanie...
bEIPkLGt
Notowania

ZUK Wykaz akcjonariuszy

Zarząd Zakładów Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A. [„Spółka”] informuje, że akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2021 r. [„ZWZ”] byli:
- Pan Lech Jan Pasturczak, który podczas obrad ZWZ posiadał 507.896 akcji, z których przysługiwało 507.896 głosów, stanowiących odpowiednio 10,74% głosów w trakcie obrad ZWZ oraz 7,81% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, - Pan Stanisław Pargieła, który podczas obrad ZWZ posiadał 721.896 akcji, z których przysługiwało 721.896 głosów, stanowiących odpowiednio 15,26% głosów w trakcie obrad ZWZ oraz 11,10% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, - Pan Andrzej Pargieła, który podczas obrad ZWZ posiadał 676.896 akcji, z których przysługiwało 676.896 głosów, stanowiących odpowiednio 14,31% głosów w trakcie obrad ZWZ oraz 10,41% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, - Pan Artur Mączyński, który podczas obrad ZWZ posiadał 636.896 akcji, z których przysługiwało 636.896 głosów, stanowiących odpowiednio 13,47% głosów w trakcie obrad ZWZ oraz 9,79% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, - FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, który podczas obrad ZWZ posiadał 2.170.257 akcje, z których przysługiwało 2.170.257 głosów, stanowiących odpowiednio 45,88% głosów w trakcie obrad ZWZ oraz 33,37% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Inne komunikaty

bEIPkLHb