Trwa ładowanie...
bEEzcVCJ
Notowania
PEKABEX: strona spółki
9.07.2021, 17:47

PBX Zawarcie transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym przy realizacji kontraktu

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta – Pekabex Bet S.A. („Spółka”) zawarła z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (dalej „PKO”) transakcje polegające na zabezpieczeniu przed ryzykiem kursowym części płatności z tytułu realizacji kontraktów Spółki w łącznej kwocie 5.000.000 EUR. Łączna wartość przedmiotu transakcji zabezpieczających ryzyko kursowe zawartych przez Spółkę z PKO od ostatniego raportu informującego o zawarciu takich transakcji wynosi 8.000.000 EUR. Łączna wartość przedmiotu transakcji zabezpieczających ryzyko kursowe zawartych w tym roku przez Spółkę z PKO wynosi 17.000.000 EUR.
Informacja została uznana za istotną z uwagi na fakt, że łączna kwota przedmiotu transakcji zabezpieczających ryzyko kursowe zawartych przez Spółkę z PKO od ostatniego raportu informującego o zawarciu takich transakcji przekracza w przeliczeniu na PLN 5% skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Zarząd Emitenta informuje, iż łączna wartość przedmiotu transakcji zabezpieczających ryzyko kursowe zawartych przez Spółkę z PKO w roku kalendarzowym 2021 po publikacji niniejszego raportu liczona będzie od początku.

Inne komunikaty

bEEzcVDr