Trwa ładowanie...
bEDsdxSJ
Notowania

TRN Ogłoszenie w sprawie powołania członków rady nadzorczej spółki

Zgodnie z §5 ust. 5 oraz §10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…), Zarząd spółki Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 9 lipca 2021 roku obradujące po przerwie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 10 czerwca 2021 roku podjęło uchwały dotyczące powołania na członków Rady Nadzorczej panów:
1. Andrzeja Sterczyńskiego, 2. Radosława Mrowińskiego, 3. Marcina Marczuka, 4. Piotra Stachurę, 5. Krzysztofa Płachtę 6. Grzegorza Wanio, 7. Bartłomieja Stępnia, Panu Grzegorzowi Wanio powierzone zostało sprawowanie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Panów Andrzeja Sterczyńskiego i Radosława Mrowińskiego wybrano w trybie art. 385 §3 KSH, tj. w drodze głosowania oddzielnymi grupami, natomiast pozostałych członków w trybie głosowania uzupełniającego (art. 385 §6 KSH). Pan Radosław Mrowiński oddelegowany został w trybie art. 390 §2 KSH do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Poniżej Spółka przedstawia informacje o nowo powołanych członkach Rady Nadzorczej: Andrzej Sterczyński Pan Andrzej Sterczyński jest absolwentem Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie (Wydział Zarządzania i Marketingu) gdzie w 1996 roku uzyskał tytuł magistra – inżyniera. Uczestniczył w wielu programach szkoleniowych z dziedziny finansów i zarządzania wraz z kwalifikacjami w ramach programu CIMA. Obecnie jest członkiem zarządu w ULMA Construcition Polska S.A., gdzie w roli dyrektora finansowego kieruje pracami pionu finansowo – księgowego grupy kapitałowej. Nadzoruje również kwestie związane z relacjami inwestorskimi. Pan Andrzej Sterczyński swoje doświadczenie zawodowe zdobył podczas wielu lat pracy na stanowiskach związanych z finansami oraz kontrolingiem w takich korporacjach jak Budimex S.A. oraz Unilever plc, gdzie również pracował na stanowisku senior audytora w ramach globalnego zespołu audytu wewnętrznego w Hamburgu. Pan Andrzej Sterczyński brał udział w wielu projektach związanych z restrukturyzacją, reorganizacją oraz fuzjami i przejęciami. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje w szczególności procesy związane z zarządzaniem ryzykiem oraz budowaniem wartości dodanej przedsiębiorstwa, jak również koordynację przeglądów typu due diligence wraz z modelowaniem wycen przedsiębiorstw. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem działalność członka Rady Nadzorczej wykonywana poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów. Członek Rady Nadzorczej nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Radosław Mrowiński Pan Radosław Mrowiński jest absolwentem Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, gdzie w 1999 roku uzyskał tytuł magistra w dziedzinie ekonomii i na której w 2006 roku ukończył studia podyplomowe w dziedzinie rachunkowości. W latach 2015-2017 w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN ukończył kurs Executive Master of Business Administration. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej notowanej na GPW spółki Rank Progress S.A., w której sprawuje także funkcję przewodniczącego komitetu audytu. Pan Mrowiński pełni też funkcję wiceprezesa zarządu spółki Drageus Games S.A. Pan Radosław Mrowiński swoje doświadczenie zawodowe zdobył podczas wielu lat pracy na stanowiskach związanych z finansami oraz kontrolingiem w takich korporacjach jak PlayWay S.A, Berling S.A. oraz Mostostal Puławy S.A. Pan Radosław Mrowiński posiada Certyfikat Księgowy Ministra Finansów. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem działalność członka Rady Nadzorczej wykonywana poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów. Pan Radosław Mrowiński nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Marcin Marczuk Pan Marcin Marczuk jest absolwentem WPiA UMCS w Lublinie; od 2005 roku wykonuje zawód radcy prawnego przy OIRP w Warszawie. W latach 1996-1999 pracownik Urzędu KPWiG (obecnie KNF). W latach 1999-2003 zatrudniony w spółce publicznej Compensa SA. W latach 2003-2006 dyrektor Biura Prezydialnego, Prokurent i Rzecznik Prasowy w PTU S.A. W latach 2007-2017 partner zarządzający kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy. Doświadczenie zdobywa i zdobywał jako członek rad nadzorczych spółek publicznych i niepublicznych: m.in. Opera TFI S.A., Gadu – Gadu S.A. (obecnie GG Network SA), DDPP Securities S.A., Polski Holding Nieruchomości SA, Protektor SA, BetaCom SA, Mebelplast SA, Zortrax SA, Berling S.A., PFR S.A., Wikana SA, Benefit Systems SA, czy Koncept-L SA. Komentator wydarzeń na rynku kapitałowym; współautor komentarzy: Prawa Rynku Kapitałowego (2014, 2016), do Ustawy o Obligacjach (2015) czy do Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (2016) (Wyd. C.H. BECK). Obecnie partner zarządzający kancelarii Królikowski Marczuk Geromin Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p., gdzie odpowiada za praktykę obrotu i transakcji na rynkach kapitałowych. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem działalność członka Rady Nadzorczej wykonywana poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów. Członek Rady Nadzorczej nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Piotr Stachura Pan Piotr Stachura jest absolwentem Politechniki Gdańskiej. Ukończył studia na wydziale Budowy Maszyn w 1986 roku. Od początku lat 90-tych związany z branżą celną i spedycyjną. Założoną przez siebie agencją celną zarządza nieprzerwanie od 1991 roku do dzisiaj. W roku 1996 jako współzałożyciel powołuje do życia firmę Promexim-Peko, która staje się częścią Holenderskiej grupy logistycznej Frans Maas. Od roku 2006 do dzisiaj razem ze wspólnikiem prowadzi firmę z branży logistyczno-spedycyjnej. Zgodnie ze złożonym pisemnie oświadczeniem Pan Piotr Stachura nie wykonuje w stosunku do Spółki innej działalności konkurencyjnej, ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych, nie jest członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów. Pan Piotr Stachura nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Krzysztof Płachta Pan Krzysztof Płachta jest absolwentem: Wydziału Nawigacyjnego Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, studiów podyplomowych w zakresie szacowania nieruchomości na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, studiów podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami na Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie, studiów podyplomowych w przedmiocie charakterystyki energetycznej i auditingu energetycznego budynków na Prywatnej Wyższej Szkole Ochrony Środowiska w Radomiu. Umiejętności praktyczne poparte są wyższym wykształceniem ekonomiczno-finansowym uzyskanym na Uniwersytecie Gdańskim (studia podyplomowe w zakresie Master of Business Administration - MBA) oraz dwoma egzaminami państwowymi: Rzeczoznawca Majątkowy (licencja Nr 4003) oraz Makler Papierów Wartościowych (licencja Nr 696). Pan Krzysztof Płachta od 1995 roku pełnił funkcje zarządcze w przedsiębiorstwach finansowych. Na stanowiskach kierowniczych pracował m. in. w DM Penetrator S.A., Eurotel S.A., Trado S.A. oraz Plejada TFI S.A. Obecnie zatrudniony na stanowisku Prezesa Zarządu w Corent Sp. z o.o., Wiceprezesa Zarządu Voicetel Communications S.A. oraz Dyrektora Departamentu Inwestycji w ACP Sp. z o.o. Zgodnie ze złożonym pisemnie oświadczeniem Pan Krzysztof Płachta nie wykonuje w stosunku do Spółki innej działalności konkurencyjnej, ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych, nie jest członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów. Pan Krzysztof Płachta nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Grzegorz Wanio Pan Grzegorz Wanio urodził się w 1980 roku. Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także uzyskał tytuł LL.M. na Uniwersytecie w Bayreuth. Jest również absolwentem studiów podyplomowych z zakresu prawa podatkowego Wyższej Szkoły Bankowości we Wrocławiu. Odbył i ukończył aplikację radcowską. Negocjator i private advisor dla Zarządów i Rad Nadzorczych. Członek Rady Programowej Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce w ramach Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. W 2013 roku został uhonorowany prestiżową nagrodą „Profesjonaliści Forbesa – Zawody Zaufania Publicznego”. Pracę zawodową rozpoczął w 2005 roku jako konsultant w kancelarii Rödl & Partner. W latach 2011-2015, jako Partner stał na czele warszawskiego oddziału kancelarii Olesiński & Wspólnicy, obejmując swoją praktyką obszar M&A. Od 2015 roku jest Partnerem Zarządzającym w kancelarii EVERBERG. Autor publikacji prasowych oraz książkowych - między innymi: Komentarza do ustawy o prawach konsumenta, „Ochrona danych osobowych w działach kadr. Odpowiedzi na 370 najtrudniejszych pytań”, „Mowa nienawiści w Internecie: jak z nią walczyć?”, „Derekrutacja. Czyli jak skutecznie rozwiązać stosunek pracy”, czy „Vademecum Administratora Bezpieczeństwa Informacji” (C.H. Beck 2016). Zgodnie ze złożonym pisemnie oświadczeniem Pan Grzegorz Wanio nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Spółki, ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych, członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych oraz nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów Pan Grzegorz Wanio nie jest też wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Bartłomiej Stępień Pan Bartłomiej Stępień jest absolwentem Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Freie Universität Berlin, gdzie uzyskał tytuł magistra prawa niemieckiego (LL.M.). Ukończył także Szkołę Prawa Niemieckiego przy Uniwersytecie Wrocławskim oraz Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Odbył i ukończył aplikację adwokacką. Jako adwokat specjalizuje się w prawie spółek, prawie rynków kapitałowych oraz prawie handlowym. Obecnie jest Partnerem w Kancelarii EVERBERG, gdzie kieruje pracami zespołu zajmującego się obsługą spółek publicznych oraz organów korporacyjnych spółek. Do 2015 r. pełnił funkcję menadżera kierującego praktyką rynków kapitałowych w kancelarii Olesiński i Wspólnicy. Wcześniej pracował m.in. w Bundestagu Republiki Federalnej Niemiec. Brał udział w wielu projektach restrukturyzacji grup kapitałowych, przejęciach spółek publicznych i prywatnych. Jego doświadczenie obejmuje prowadzenie i koordynację przeglądów typu due diligence, obsługę prawną transakcji fuzji i przejęć (M&A), w tym zwłaszcza prowadzenie negocjacji w imieniu inwestora jak również udziałowców mniejszościowych. Autor publikacji wielu prasowych i książkowych w tym m.in. „Ustawa o obligacjach. Komentarz praktyków.” Biegle włada językiem niemieckim oraz angielskim. Zgodnie ze złożonym pisemnie oświadczeniem Pan Bartłomiej Stępień nie wykonuje w stosunku do Spółki innej działalności konkurencyjnej, ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych, nie jest członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów. Pan Bartłomiej Stępień nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Inne komunikaty

bEDsdxTr