Trwa ładowanie...
bEDGMPcR
Notowania
URSUS: strona spółki
12.07.2021, 23:29

URS Wydanie postanowienia o oddaleniu wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego oraz o ogłoszeniu upadłości URSUS S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2021 z dnia 18 marca 2021 r. oraz raportu bieżącego nr 22/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r., syndyk masy upadłości URSUS S.A. w upadłości [„Emitent”] informuje, że w dniu 12 lipca 2021 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w sprawie z połączonych do wspólnego rozpoznania wniosków wierzycieli Getin Noble Banku S.A. w Warszawie i Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. w Warszawie o ogłoszenie upadłości URSUS S.A. oraz wniosku Emitenta o otwarcie postępowania sanacyjnego (sygn. akt XVIII GU 153/21) oddalił wniosek Emitenta o otwarcie postępowania sanacyjnego oraz ogłosił upadłość URSUS S.A.
Sąd wyznaczył syndyka w osobie KGS Restrukturyzacje Sp. z o.o. w Warszawie (numer KRS 000811685). Informacje dotyczące osoby syndyka zostaną przekazane w odrębnym bieżącym raporcie. Postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości Emitenta jest nieprawomocne, jednakże jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania.

Inne komunikaty

bEDGMPdz