Trwa ładowanie...
bETObAXp
Notowania
PROLOG: strona spółki
13.07.2021, 15:00

XBS Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie ("Emitent") informuje, o otrzymaniu w dniu 13 lipca 2021 roku zawiadomienia sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE o dokonanych transakcjach na akcjach Emitenta w dniu 9 lipca 2021 roku przez XBS Logistics S.A. podmiotu powiązanego osobą pełniącą funkcję zarządcze Emitenta.
Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty

bETObAXX