Trwa ładowanie...
bEDEPKRN
Notowania
FERRUM: strona spółki
16.07.2021, 13:13

FER Informacja nt. współpracy pomiędzy FERRUM S.A. a Severstal Distribution

Zarząd FERRUM S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w związku z podpisaniem w dniu 16 lipca 2021 r. przez Spółkę umowy o równowartości ok. 77,4 mln zł netto na zakup wyrobów stalowych z Severstal Distribution SIA z siedzibą w Rydze (Łotwa) ("Severstal"), szacunkowa łączna wartość zamówień realizowanych z Severstal od dnia 12 maja 2021 r. (tj. od dnia, w którym Emitent przekazał ostatni raport bieżący nr 7/2021 w sprawie współpracy z Severstal) wyniosła równowartość ok. 119,4 mln zł netto.
Na wskazaną powyżej wartość zamówień składają się wyłącznie transakcje kosztowe, których przedmiot obejmuje określone wyroby stalowe. Największym zamówieniem z tego okresu jest opisana powyżej umowa z dnia 16 lipca 2021 r. na zakup przez Spółkę od Severstal wyrobów stalowych (Zamówienie). Planowany termin zakończenia realizacji zamówienia to luty 2022 roku. Zamówienie zostało przyjęte w wykonaniu umowy częściowej do zawartej Umowy Ramowej określającej ogólne warunki współpracy w obszarze dostaw ze strony Severstal na rzecz Emitenta określonych wyrobów stalowych w perspektywie kolejnych 6 lat, o warunkach której Spółka informowała raportem bieżącym nr 31/2020. Pozostałe postanowienia umowy częściowej i Zamówienia, w tym dotyczące gwarancji jakości, odstąpienia od umów lub ich wypowiedzenia, nie odbiegają od warunków stosowanych dla tego typu umów.

Inne komunikaty

bEDEPKSv