Trwa ładowanie...
bEJzyetN
Notowania
MFO: strona spółki
20.07.2021, 12:12

MFO Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art.19 MAR

Zarząd Spółki MFO S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 20 lipca 2021 roku, Pan Tomasz Mirski Prezes Zarządu MFO S.A., powiadomił Spółkę o transakcjach, o których mowa w art.19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z 16 kwietnia 2014r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR).
Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty

bEJzyeuv