Trwa ładowanie...
bEsyexhh
Notowania
KPPD: strona spółki
21.07.2021, 12:40

KPD Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2021 r.

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje, że przychody ze sprzedaży za I półrocze 2021 r. wyniosły 190,5 mln zł i były wyższe o 19,8% niż w I półroczu 2020 r., co przełożyło się na wynik netto na poziomie 11,4 mln zł. Na wysokość osiągniętego wyniku główny wpływ miał wzrost przychodów ze sprzedaży przy jednocześnie niższej dynamice wzrostu kosztów.
Dodatkowo informujemy, że wartości dotyczące 2021 r. mają wstępny charakter i mogą ulec zmianie oraz różnić się od wartości, które po przeglądzie przez biegłego rewidenta będą prezentowane w dniu 30.08.2021 r. w sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2021 r.

Inne komunikaty

bEsyexhP