Trwa ładowanie...
bEsypspx
Notowania
IU: strona spółki
21.07.2021, 15:34

IUS Połączenie Emitenta z Rede sp. z o.o

Zarząd Internet Union S.A. (“Spółka”) w nawiązaniu do raportu ESPI 6/2021 informuje, że powziął informację, o dokonaniu w dniu 13 lipca 2021 roku przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji połączenia Emitenta ze spółką Rede Sp. z o.o. („Rede”).
Połączenie nastąpiło w drodze przejęcia Rede przez Emitenta w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Rede na Spółkę – w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta. Spółka Rede została rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Inne komunikaty

bEsypsqf