Trwa ładowanie...
bErtuIlN

Notowania

MSW Szacunkowe wyniki za I półrocze 2021 r.

Zarząd Mostostalu Warszawa S.A. ("Spółka") przekazuje szacunkowe wyniki za I półrocze 2021 r.:
Skonsolidowane dane finansowe: - przychody ze sprzedaży: 558 mln PLN, - zysk brutto ze sprzedaży: 54 mln PLN, - zysk netto: 18 mln PLN. Jednostkowe dane finansowe: - przychody ze sprzedaży: 393 mln PLN, - zysk brutto ze sprzedaży: 31 mln PLN, - zysk netto: 6 mln PLN. Jednocześnie Spółka informuje, że prezentowane dane finansowe będą przedmiotem przeglądu przez biegłego rewidenta i mogą się różnić od danych, które będą zaprezentowane przez Spółkę w skonsolidowanym oraz jednostkowym sprawozdaniu za I półrocze 2021 r.

Inne komunikaty

bErtuImv