Trwa ładowanie...
bECaEAjV
Notowania
BEDZIN: strona spółki
23.07.2021, 16:16

BDZ Wyniki głosowania nad układem w przyspieszonym postępowaniu restrukturyzacyjnym spółki ETFL ENERGO-UTECH S.A. w restrukturyzacji – aktualizacja informacji.

Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2021 oraz RB nr 4/2021 i RB 23/2021 informuje, iż w dniu 23 lipca 2021 r. odbyło się posiedzenie Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu Wydział XI ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w sprawie
XI Grp 6/20 w celu głosowania nad układem wierzycieli spółki Energetyczne Towarzystwo Finansowo – Leasingowe ENERGO-UTECH S.A. w restrukturyzacji. Treść propozycji układowych została zmodyfikowana względem propozycji układowych z dnia 19 czerwca 2020 r., co było rezultatem prowadzonych negocjacji warunków układowych z wierzycielami, których wierzytelności są zabezpieczone na majątku Dłużnika (o czym Spółka informowała w RB nr 19/2021). Za układem głosowało 70,1 % głosów, przeciwko 29,9 % głosów. Skutkiem w/w głosowania Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu Wydział XI ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w sprawie XI Grp 6/20 wydał postanowienie o stwierdzeniu przyjęcia układu przez wierzycieli spółki Energetyczne Towarzystwo Finansowo – Leasingowe ENERGO-UTECH S.A. w restrukturyzacji. Postanowienie Sądu nie jest prawomocne.

Inne komunikaty

bECaEAkD