Trwa ładowanie...
bEKpQAKZ
Notowania
BITEVIL: strona spółki
30.07.2021, 13:52

CDT : Korekta raportu bieżącego ESPI nr 17/2021

Zarząd Codeaddict S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) z uwagi na brak załącznika w raporcie bieżącym ESPI nr 17/2021 z dnia 30 lipca 2021 r., przekazuje do publicznej wiadomości korektę przedmiotowego raportu ESPI wraz ze wskazanym w raporcie załącznikiem.
Treść raportu nie ulega zmianie i brzmi: „Zarząd Codeaddict S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 29 lipca 2021 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie z art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej od spółki PlayWay S.A. Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu”.

Załączniki

Inne komunikaty

bEKpQALH