Trwa ładowanie...
bEICPRpN
Notowania

TPE Informacja dotycząca bloku o mocy 910 MW w Jaworznie

TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że 2 sierpnia 2021 r. otrzymał od spółki Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o. („NJGT”) pismo, w którym wskazano, iż spółka E003B7 sp. z o.o. (spółka zależna RAFAKO S.A.) przekazała NJGT harmonogram prac, które będą prowadzone na bloku 910 MW w Jaworznie („Blok”).
Harmonogram wynika z konieczności przeprowadzenia prac na niektórych elementach Bloku, które zostały zidentyfikowane w ramach inspekcji wewnętrznych urządzeń podczas postoju Bloku. Przedmiotowy harmonogram został poddany analizie i weryfikacji technicznej przez NJGT, w rezultacie których w dniu 2 sierpnia 2021 r. NJGT wstępnie oszacowała, iż wskazany przez spółkę E003B7 sp. z o.o. termin ponownej synchronizacji Bloku z siecią, tj. 25 lutego 2022 r., jest możliwy do zrealizowania. W związku z powyższym Emitent szacuje, że na skutek wskazanego postoju Bloku marża pierwszego stopnia generowana przez Blok będzie niższa o ok. 200 mln zł.

Inne komunikaty

bEICPRqv