Trwa ładowanie...
bEIDovvp
Notowania
URSUS: strona spółki
6.08.2021, 22:30

URS Zażalenie na postanowienie o oddaleniu wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego oraz o ogłoszeniu upadłości URSUS S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2021 z dnia 12 lipca 2021 roku, Syndyk masy upadłości URSUS S.A. w upadłości informuje, iż powziął wiedzę, że do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wpłynęło zażalenie URSUS S.A. w upadłości na postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 12 lipca 2021 roku, sygn. akt XVIII GU 153/21 w przedmiocie oddalenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego oraz ogłoszenia upadłości URSUS S.A.

Inne komunikaty

bEIDovvX