Trwa ładowanie...
bEKhpGRh
Notowania
TAMEX: strona spółki
11.08.2021, 8:28

TOS Szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wybrane dane finansowe w Grupie Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za II kwartał 2021 roku

Zarząd spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A. (dalej: Tamex, Spółka), w związku z powzięciem w dniu dzisiejszym, tj. 11 sierpnia 2021 roku informacji o szacunkowych skonsolidowanych i jednostkowych wybranych danych finansowych w Grupie Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za II kwartał 2021 roku i ich zmianach w stosunku do wyników finansowych zaprezentowanych za analogiczne okresy poprzednich lat obrotowych, przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wybrane dane finansowe za II kwartał 2021 roku wraz z danymi porównawczymi za analogiczne okresy lat 2018-2020.
Przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Spółkę i Grupę Kapitałową w raportowanym kwartale były, w przypadku danych jednostkowych, nieznacznie niższe od wartości przychodów osiągniętych w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego i jednocześnie niższe od średniej z lat poprzednich, natomiast w przypadku przychodów osiągniętych przez Grupę Kapitałową były one na podobnym poziomie jak w analogicznym okresie roku poprzedniego i roku 2019 i nieznacznie niższe od średniej z lat poprzednich. W II kwartale 2021 roku, w stosunku do analogicznego kwartału roku poprzedniego i w stosunku do średniej z lat poprzednich, nieznacznie wzrosła wartość kosztów sprzedaży, zarówno na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym. Ponadto na uwagę zasługuje fakt, że osiągnięty przez Grupę Kapitałową w II kwartale 2021 roku zysk netto w ujęciu kwartalnym był zdecydowanie wyższy od średniej zysku netto z lat porównawczych 2018-2020. Ponadto w ujęciu narastającym skonsolidowany wynik netto wypracowany przez Spółkę na koniec II kwartału 2021 roku były znacząco wyższy niż wynik osiągnięty na koniec II kwartału 2020 roku. Wynik jednostkowy na koniec II kwartału 2021 r. był na zbliżonym poziomie do wyniku wypracowanego za analogiczny okres roku poprzedniego tj. na koniec II kwartału 2020 r. Ostateczne wartości danych finansowych zaprezentowanych z niniejszym raporcie zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupy Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za II kwartał 2021 roku.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2021-10-22
TOS umowa na roboty budowlane
1,41
-7,80
2021-10-14
TOS Zawarcie umowy podwykonawczej na roboty budowlane
1,72
-11,05
2021-10-14
TOS Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
1,72
-4,65
2021-10-13
TOS wybór oferty konsorcjum przez Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu
1,30
+1,54
2021-08-23
TOS aneks do umowy na roboty budowlane
1,55
-0,65
2021-08-11
TOS Szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wybrane dane finansowe w Grupie Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za II kwartał 2021 roku
1,58
0,00
2021-08-10
TOS aneks do umowy na roboty budowlane
1,70
-3,53
2021-07-22
TOS Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
1,86
+1,08
2021-06-10
TOS Zawarcie umowy na roboty budowlane
2,82
0,00
2021-05-28
TOS aneks do umowy na roboty budowlane
2,52
-0,79
bEKhpGRP