Trwa ładowanie...
bEKpMlcl
Notowania
BITEVIL: strona spółki
13.08.2021, 8:02

CDT Informacja o istotnej Umowie dla Raisemana sp. z o.o.

Zarząd spółki Codeaddict S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że powziął informację od spółki Raisemana sp. z o.o., w której Emitent posiada istotne zaangażowanie kapitałowe (Emitent posiada 30% udziału w kapitale zakładowym i głosach na Zgromadzeniu Wspólników), o zawarciu w dniu 13 sierpnia 2021 roku przez Raisemana sp. z o.o. ze spółką True Games S.A. (dalej: „Strony”) umowy na wykorzystanie platformy Raisemana.com (dalej: „Umowa”).
Umowa przewiduje pozyskanie przez spółkę True Games S.A. środków, mających zostać przeznaczonych na sfinansowanie produkcji, wydania, promocji i wprowadzenia do powszechnej dystrybucji określonej gry. Na rozwój gry spółka True Games S.A. będzie zamierzała pozyskać kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł i nie większą niż 600.000,00 zł (w przypadku niepozyskania środków w minimalnej wysokości, zbiórkę środków uważać się będzie za niedoszłą do skutku). Z informacji, które posiada Emitent, zamiarem Stron jest przeprowadzenie pierwszej kampanii crowdfundingowej na platformie raisemana.com do końca III kwartału 2021 roku. Raisemana.com to platforma crowdfundingowa, która umożliwia twórcom pozyskanie bezzwrotnego finansowania na projekty związane z tzw. dziełami i dobrami cyfrowymi, czyli między innymi grą, muzyką czy filmem. W zamian za wsparcie projektu poprzez wkład pieniężny, wpłacający otrzymują m.in. przez oznaczony okres określony wcześniej udział w przychodach netto ze sprzedaży określonego dobra. Platforma korzysta z technologii blockchain. W ocenie Emitenta niniejsza informacja ma charakter informacji poufnej z uwagi na fakt, iż projekt spółki True Games S.A. będzie pierwszym projektem prezentowanym na platformie raisemana.com. Rozpoczęcie działalności Raisemana sp. z o.o. może mieć wpływ na przyszłe wyniki finansowe Emitenta.

Inne komunikaty

bEKpMlcT