Trwa ładowanie...
Notowania
ERG: strona spółki
17.08.2021, 15:34

ERG Rejestracja połączenia ERG S.A. ze spółką zależną

Zarząd ERG S.A. [dalej „Spółka”] w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2020 i 12/2021, informuje iż w dniu dzisiejszym powziął informację o dokonanym w dniu 10 sierpnia 2021 roku przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisie do rejestru przedsiębiorców połączenia spółki ERG S.A. („Spółka Przejmująca”) ze spółką Folpak Sp. z o.o. („Spółka Przejmowana”), będącą podmiotem zależnym wobec ERG S.A..
Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Inne komunikaty